• #

  Gweledigaeth 'arfordir rhyngrwyd' £500m Dinas Ranbarth Bae Abertawe

  Creu "arfordir rhyngrwyd" yn Ne-orllewin Cymru i ysgogi dyfodol digidol ynni, technoleg a gofal iechyd sy’n ganolog i gynllun bargen ddinesig £500m.

 • #

  Dinas Ranbarth Bae Abertawe

  Mae Dinas Ranbarth Bae Abertawe’n cwmpasu pedair ardal awdurdod lleol, sef Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

 • #

  Arwain Abertawe

  Croeso i’r rhifyn ar-lein o Arwain Abertawe - papur newydd a gaiff ei gyhoeddi bob yn ail fis i hyrwyddo Abertawe a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy’n digwydd yn ein hardal.

 • #

  Y Gweinidog Cyllid yn pwysleisio pwysigrwydd y Fargen Ddinesig

  Mae Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, wedi bod yn pwysleisio pwysigrwydd Bargen Ddinesig yn Abertawe i Gymru yn ei thrafodaethau â Llywodraeth y DU.

 • #

  11 o ddyfyniadau ysbrydolus gan Dylan Thomas i ddathlu’r bardd o Abertawe ar gyfer #DiwrnodDylan

  May 14, 2015 marked the very first Dylan Day, celebrating Swansea's most famous poet.

 • #

  SAS yn ennill Gwobr Aur ar gyfer Asiant Gosod Gorau i fyfyrwyr

  Wedi’i hennill gan dîm Gosodiadau SAS: Gwobr Aur ESTAS ar gyfer yr Asiant Gosod Gorau i fyfyrwyr yng Nghymru 2016.