Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe yn diolch i'r canlynol am eu cyfraniad at baratoi'r wefan hon.

Litchfield Morris Design for Business – Creadigol, Testun, Cynnwys, Ffotograffiaeth, Adeiladu

Tîm Gosodiadau SAS – Ffotograffau

Dyfodol Bae Abertawe – Ffotograffau

Cyngor Abertawe, Gwasanaethau Diwylliannol, Cynllunio ac Adfywio – Ffotograffau

Theatr y Grand Abertawe, Marchnata – Ffotograffau

Prifysgol Abertawe, Swyddog Marchnata Busnes – Testun, Ffotograffau a Darluniau a Gynhyrchwyd gan Gyfrifiadur

Prifysgol Cymru – Erthyglau, Ffotograffau

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyfnewidfa Ddylunio Alex – CGI

Canolfan Luniau Croeso Cymru – Ffotograffau