• tir busnes o safon ar gael nawr

  tir busnes o safon ar gael nawr

 • amgylchedd o safon ar gyfer busnes

  amgylchedd o safon ar gyfer busnes

 • amgylchedd o safon ar gyfer byw

  amgylchedd o safon ar gyfer byw

 • amgylchedd o safon ar gyfer arloesedd

  amgylchedd o safon ar gyfer arloesedd

 • amgylchedd o safon ar gyfer ymchwil a datblygiad

  amgylchedd o safon ar gyfer ymchwil a datblygiad

 • amgylchedd o safon ar gyfer twf

  amgylchedd o safon ar gyfer twf

 • amgylchedd o safon ar gyfer mynediad

  amgylchedd o safon ar gyfer mynediad

 • amgylchedd o safon ar gyfer addysgu a chyflogaeth

  amgylchedd o safon ar gyfer addysgu a chyflogaeth

 • Current
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
 • thumb06
The Ideal Location

y lleoliad delfrydol

Mae Abertawe’n brif leoliad busnes, yn denu deiliaid busnes newydd, buddsoddi ariannol, datblygu eiddo a gwaith adfywio.

Explore Parc Felindre

archwilio Parc Felindre

Mae’r parc busnes ym Mharc Felindre’n amgylchedd o safon ar gyfer busnes, gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer 80,065 m. sg. (860,000 tr. sg.) o le B1 a B2 mewn lleoliad tirluniedig o safon uchel. Hefyd, mae cynigion ar gyfer pentref 800 o gartrefi newydd ym Mharc Felindre i gynnig yr amgylchedd cartref/gwaith o safon.

The Swansea Bay Culture

diwylliant Bae Abertawe

Mae Parc Felindre yn rhanbarth Bae Abertawe yn ne-orllewin Cymru yn cynnig potensial enfawr i greu cyrchfan bywyd/gwaith o arwyddocâd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnig cyfleoedd sylweddol i greu swyddi ar gyfer Cymru.

“Oherwydd y seilwaith a’r cysylltiadau cyfathrebu a gynigir gan y safle, bydd yn gynnig deniadol iawn i ddarpar fuddsoddwyr”

Y Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr